Şirketler Hukuku


Önen Kalaç Hukuk Bürosu olarak çeşitli sektörlerden yerli ve yabancı kurumsal müvekkillerimizin kuruluş aşamasından tasfiye sürecine kadar...

Devamı

 İş Hukuku


Müvekkillerimizin başta insan kaynakları olmak üzere ilgili departmanları ile sürekli iletişim halinde çalışarak istihdam süreçlerinin...

Devamı

 Sağlık ve İlaç


Önen Kalaç Hukuk Bürosu olarak sağlık ve ilaç sektörünün önde gelen uluslararası şirketlerine, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, gizlilik sözleşmeleri...

Devamı

 Gayrimenkul ve İnşaat


Gayrimenkul projeleri, imar planı ve ruhsatlandırma süreçlerinin yanı sıra gayrimenkul alım-satım ve kiralama süreçleri, kentsel dönüşüm...

Devamı

Yayınlarımız

Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerhi Nasıl Yapılır ?

Önen&Kalaç  Comments (1)
Türk Borçlar Kanunu’nun 312. maddesinde “Taşınmaz kiralarında, sözleşmeyle kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şerhi kararlaştırılabilir.” denilmek suretiyle kira sözleşmelerinin tapuya şerh edilebileceği düzenlenmiştir. Yerleşik Yargıtay içtihatlarınca, tapuya şerh edilerek tapu kütüğüne kayıt alınan kira sözleşmesiyle...

Tıbbi Malpraktis ve Hukuka Uygun Tıbbi Müdahale

Önen&Kalaç  Comments (1)
Tıbbi Malpraktis Kısaca Nedir? Dünya Tabipler Birliği tarafından 1992 tarihli ‘Tıpta Yanlış Uygulama’ konulu bildiride, tıbbi uygulama hataları  ‘Hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya gereken tedavinin ihmali ile oluşan zarar’ şeklinde...

Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Konulması Suretiyle Tescil Nasıl Yapılır ?

Önen&Kalaç  Comments (1)
Ortakların, şirketlerin her türlü harcamalarını karşılamak için sermaye olarak nakit para koyabilecekleri gibi paraya çevrilebilecek varlıkları da sermaye olarak koyabilmesi mümkündür. Şirket ana sözleşmelerinde ortaklarca ayni sermaye konulması taahhüt edilebilmektedir. Taşınır ve taşınmaz mallar, sınai mülkiyet hakları...

Hatalı Estetik Müdahalelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Önen&Kalaç  Comments (1)
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de estetik cerrahi popülarite kazanmıştır. Estetik amaç taşıyan bu türden tıbbi müdahalelerde hekimlerin vadettiği sonucu gerçekleştirip gerçekleştirmediği hastalar bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu durum hukuki uyuşmazlıkları da...

Partnerlerimiz

Av. Dr. Selim Önen
Av. Dr. Selim Önen

selimonen@onenkalac.av.tr

Umur Kalaç
TwitterFacebookVimeo
Av. Umur Kalaç

umur@onenkalac.av.tr

TwitterFacebookVimeo
Av. Elmas Sekmen Traina

info@onenkalac.av.tr