Sağlık ve İlaç


Önen Kalaç Hukuk Bürosu olarak sağlık ve ilaç sektörünün önde gelen uluslararası şirketlerine, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, gizlilik sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, ruhsatlandırma, ilaç markalarının başvuru ve tescil işlemleri ve mevzuata uyum süreçlerinde uzun yıllardır düzenli olarak hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermekteyiz.


Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de popülarite kazanan estetik müdahalelerin beraberinde getirdiği hukuki uyuşmazlıklar ve gerek hasta gerek hekim hakları bakımından malpraktis sorumluluğunun uygulanmasında müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmekteyiz.