Alacak Takibi


Ağırlıklı olarak yabancı müvekkillerimizin Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerden olan ticari alacaklarını takip ve tahsil etmekteyiz. Önen Kalaç Hukuk Bürosu olarak borçlu gerçek veya tüzel kişiler hakkında alacağın tahsil kabiliyetine ilişkin araştırmalarımızı titizlikle yürütmekteyiz. Alacaklı ile borçlu arasında anlaşma zemini hazırlanması ve müzakerelerin yürütülmesinde müvekkillerimiz en doğru şekilde temsil etmekteyiz.


İcra ve iflas hukukundan kaynaklanan her türlü dava ve hukuki süreci müvekkillerimiz adına takip etmekteyiz. İflas ve konkordato süreçlerine ilişkin olarak da müvekkillerimize etkin şekilde hukuki destek sağlamaktayız.