202204.18
2

Hatalı Estetik Müdahalelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de estetik cerrahi popülarite kazanmıştır. Estetik amaç taşıyan bu türden tıbbi müdahalelerde hekimlerin vadettiği sonucu gerçekleştirip gerçekleştirmediği hastalar bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu durum hukuki uyuşmazlıkları da beraberinde getirmektedir.

Hukukumuzda yaygın olarak kabul edilen görüşe göre, protez diş, saç ekimi, burun estetiği ve benzeri estetik amaç güden tıbbi müdahaleler bakımından “Eser Sözleşmesi” hükümleri uygulanmaktadır.

Estetik tıbbi müdahalelerde hekimin hasta ile arasında kurulacak sözleşmeden kaynaklanan temel borcu vadettiği sonucu yerine getirmesidir. Bunun yanı sıra, hekimin mutlaka aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmesi, hastanın açık rızasını alması ve müdahaleyi tıbbi standartlar ve güncel bilgiler doğrultusunda gerçekleştirmesi ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ile Meslek Etiği Kuralları çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir.
Hekimin taahhüt ettiği sonucu sağlamadığı veya hatalı tıbbi müdahalede (malpraktis) bulunduğu durumlarda zarara uğrayan hastanın, müdahaleyi gerçekleştiren hekime ve müdahalenin gerçekleştirildiği hastaneye karşı, uğradığı maddi ve manevi zararın karşılığı olarak tazminat talebiyle dava açabilecektir.

Bu davada hasta, hekime ve hastaneye ödediği ücreti geri isteyebileceği gibi mevcut durumun düzeltilmesi veya eski haline getirilmesi için gerekli ek tedavi ve operasyon masraflarını, hatalı müdahale nedeniyle uğradığı kazanç kaybını ve iktisadi geleceğinin sarsılmasından doğan her türlü zararı “maddi tazminat” olarak talep edebilecektir. Hastanın ölümü halindeyse, yakınlarının, “destekten yoksun kalma tazminatı” talep etmesi mümkündür.

Hasta, maddi tazminat talebine ek olarak, tüm bu süreçte yaşadığı fiziksel ve ruhsal acı nedeniyle psikolojisinin olumsuz şekilde etkilenmesinin karşılığı olarak manevi tazminat isteminde bulunabilecektir. Özel hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen estetik amaçlı tıbbi müdahaleler bakımından zamanaşımı süresi beş yıldır.

Ayrıntılı bilgi almak ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.