202204.20
2

Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Konulması Suretiyle Tescil Nasıl Yapılır ?

Ortakların, şirketlerin her türlü harcamalarını karşılamak için sermaye olarak nakit para koyabilecekleri gibi paraya çevrilebilecek varlıkları da sermaye olarak koyabilmesi mümkündür. Şirket ana sözleşmelerinde ortaklarca ayni sermaye konulması taahhüt edilebilmektedir. Taşınır ve taşınmaz mallar, sınai mülkiyet hakları ve intifa hakları bir şirketin sermayesini oluşturabilmektedir. Ticaret şirketlerine ayni sermaye konulmasının tescili için gerekli işlemler tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilmektedir. Tescil…

202204.18
2

Hatalı Estetik Müdahalelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de estetik cerrahi popülarite kazanmıştır. Estetik amaç taşıyan bu türden tıbbi müdahalelerde hekimlerin vadettiği sonucu gerçekleştirip gerçekleştirmediği hastalar bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu durum hukuki uyuşmazlıkları da beraberinde getirmektedir. Hukukumuzda yaygın olarak kabul edilen görüşe göre, protez diş, saç ekimi, burun estetiği ve benzeri estetik amaç güden…