Şirketler Hukuku


Önen Kalaç Hukuk Bürosu olarak çeşitli sektörlerden yerli ve yabancı kurumsal müvekkillerimizin kuruluş aşamasından tasfiye sürecine kadar her türlü hukuki ihtiyacına cevap vermekteyiz. İşbirliği içinde olduğumuz yabancı hukuk bürolarından oluşan geniş ağımız aracılığı ile müvekkillerimizin Türkiye dışındaki faaliyet ve ihtilaflarında da tam kapsamlı hukuki destek sağlamaktayız.


Kurumsal müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, ticaret ve şirketler hukuku kapsamında, şirketlerin olağana faaliyetlerine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının planlanması ve yapılması, ticaret sicil müdürlükleri, noterler ve diğer idari makamlar nezdinde işlemlerin yürütülmesi, ana sözleşmenin, imza sirkülerlerinin ve iç yönergelerin hazırlanması, hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması ve hisse devir süreçleri, sermaye artırım veya azaltma işlemleri, mevzuata uyum, sözleşmelerin müzakere edilmesi, hazırlanması ve revize edilmesi, irtibat bürosu kurulması gibi geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz.