İş Hukuku


Müvekkillerimizin başta insan kaynakları olmak üzere ilgili departmanları ile sürekli iletişim halinde çalışarak istihdam süreçlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi noktasında önleyici ve ve kapsamlı hukuki destek sağlamaktayız.


İş sözleşmelerinin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve revize edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği, sendikalarla ilişkilerin yürütülmesi ve toplu iş sözleşmesi süreçlerinin yönetilmesi, fesih, toplu işten çıkarmalar, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan uyuşmazlıklar gibi iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin olarak hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermekteyiz.