Uyuşmazlık Çözümü ve TahkimMüvekkillerimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken mevcut veya olası riskleri öngörmek suretiyle onlara düzenli hukuki danışmanlık ve risk yönetimi sağlamayı amaçlamaktayız. Deneyimli ekibimiz ile, uyuşmazlık çözümü ve tahkim süreçlerini müvekkillerimizin hukuki gerek ticari menfaatlerini en kapsamlı şekilde gözeterek yürütmekteyiz.

Ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar başta olmak üzere, uyuşmazlık çözümünde ulusal ve uluslararası arenada kırk yılı aşkın bilgi birikimimiz ve deneyimimizden gelen uzmanlığımız ve yenilikçi bakış açımız ile, müvekkillerimizin yaşadığı uyuşmazlıklarda en düşük maliyetli, en hızlı ve en efektif stratejileri geliştirmeyi ve bu anlayışla uyuşmazlıkların öncelikle sulh yolu ile çözümünü hedeflemekteyiz.

Uluslararası ve yerel tahkim, arabuluculuk, dava takibi, idari yargılama, icra ve iflas süreçleri, sulh müzakereleri, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizinde faaliyet gösteren ekibimizle müvekkillerimizi her türlü uyuşmazlık çözüm sürecinde temsil etmekteyiz.