Aile ve Miras


Anlaşmalı boşanmalarda protokol hazırlanması, boşanma davalarının yürütülmesi, boşanma sonrası malvarlığının tasfiyesi, velayet, nafaka ve mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi gibi aile hukukundan kaynaklanan her türlü hukuki süreç ve uyuşmazlık bakımından müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz.


Miras hukuku kapsamında veraset ilamının alınması, vasiyetname düzenlenmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, vasiyetnamenin iptali ve muris muvazaası davalarının takibinde müvekkillerimizi temsil etmekte ve veraset ve intikal işlemlerini müvekkillerimiz adına yürütmekteyiz.