Fikri Mülkiyet


Markaların tescile uygunluğunun araştırılması, tescili, korunması ve devrine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, lisans sözleşmelerinin hazırlanması, marka hakları ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve marka haklarından doğan uyuşmazlıkların takibi, telif hakları alanlarında hizmet vermekteyiz.


Kadromuzda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde işlem yapmaya yetkili marka vekili bulunmaktadır. Bu sayede müvekkillerimize gerek Türk Patent ve Marka Kurumu ve diğer idari kurumlar nezdinde gerek mahkemeler nezdinde tek elden hukuk hizmeti sağlamaktayız.