202204.20
2

Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Konulması Suretiyle Tescil Nasıl Yapılır ?

Ortakların, şirketlerin her türlü harcamalarını karşılamak için sermaye olarak nakit para koyabilecekleri gibi paraya çevrilebilecek varlıkları da sermaye olarak koyabilmesi mümkündür. Şirket ana sözleşmelerinde ortaklarca ayni sermaye konulması taahhüt edilebilmektedir. Taşınır ve taşınmaz mallar, sınai mülkiyet hakları ve intifa hakları bir şirketin sermayesini oluşturabilmektedir.

Ticaret şirketlerine ayni sermaye konulmasının tescili için gerekli işlemler tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilmektedir. Tescil için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

  1. Ticaret Mahkemesince verilmiş bulunan ve tayin olunan değeri gösterir karar
  2. Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış temsil belgesinde taşınmazın ayni sermaye olarak tescil edildiğinin belirtilmesi
  3. Ayni sermayenin tescil edileceği ticaret şirketinin yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi
  4. Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış temsil belgesinde ayni sermayenin tescil edildiği belirtilmemiş ise taşınmaz sahibinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
  5. Zorunlu deprem sigortası (bina vasıflı taşınmazlar için)
  6. İlgili belediyeden alınmış emlak vergisi değerini gösterir belge