Av. Umur Kalaç

1975 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İtalyan Ticaret Odası Eski Yönetim Kurulu Üyesi Academy of American and International Law Mezunlar Derneği Üyesi

Çalışma Alanları
Şirketler ve Ticaret Hukuku, Alacak Davaları ve Borç Yapılandırmaları, Yabancı Sermaye Hukuku, Joint Venture
İngilizce
umur@onenkalac.av.tr