1994 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1995 Marmara Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans
2007 Roma Sapienza Üniversitesi Ekonomi Fakultesi
Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisansı

Çalışma Alanları
Ticaret hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İnşaat ve İmar Hukuku,
Sözleşmeler, Yabancıların Çalışma ve Oturma İzinleri
İtalyanca
info@onenkalac.av.tr